קידוחים באמצעות מחפרון

בובקט (או בעברית: מחפרון) מאפשר לבצע קידוחים וחפירה במקומות שמסובך לקדוח בהם באמצעות ציוד אחר.




לשיחה עם נציג: